SE_Rethink_2_of


 


 

Kraftwell, Miniwell och allt däremellan..

Rätt well för rätt uppgift

Vi tillverkar förpackningar åt alla branscher inom den svenska industrin. Det betyder i sin tur att vi jobbar med allt från den tunna miniwellen till den närmast oförstörbara Kraftwellen. Wellkvaliteterna bildar sitt eget speciella alfabet: CC, BC, C, B, E ? Lättare är det då attförstå om vi säger att vi jobbar med allt från den tunnaste till den tjockaste wellen. Det betyder i sin tur att du alltid får precis den kvalitet som klarar uppdraget bäst. Vi hittar en well som är lagom, oavsett om det är lätta, tunga eller ömtåliga produkter den ska hålla för.

Wellpapp är ett förpackningsmaterial med obegränsade möjligheter. Det är starkt, tåligt och flexibelt. Dessutom är det ekonomiskt och miljövänligt.
Wellpapp består av

  • vågskiktspapper - fluting
  • ytterskiktspapper - linerwellpapp

En kombination som förenar styrka och fasthet med flexibilitet och skydd. Det finns inget annat förpackningsmaterial som ger så stor styrka i förhållande till materialinsatsen.

Råvaran till wellpapp hämtas från skogen. Dessutom återvinns över 85 procent av all wellpapp och blir till ny wellpapp. Ett kretslopp med miljön som vinnare. Sverige är bäst i världen på att återvinna wellpapp.

Linern tillverkas av långa fibrer för att bli stark och seg, medan flutingen tillverkas av korta fibrer för att bli styvare och därmed motståndskraftig mot intryckning. Ordet wellpapp har lånats från tyskans wellpappe som betyder vågpapp. Ursprungligen kommer dock uppfinningen wellpapp från USA och där heter det corrugated board. Ytterskiktet benämns liner efter engelskans line som betyder fodra. Vågskiktet kallas fluting efter engelskans flute som betyder flöjt/pipa.

Kraftwell - när trä är onödigt bra


När riktigt tungt och värdefullt gods ska skickas är träemballage det självklara valet. Men ofta är trä alldeles för bra. Och därmed för dyrt och för tungt. Vår Kraftwell är ett sätt att komma tillrätta med det.

Kraftwell är en dubbelwell med två C-vågskikt, där varje skikt har fått en vattenavvisande ytbehandling. Konstruktionen har gjort materialet oerhört tåligt. I kompressionstester klarade en standardlåda en belastning på flera ton.

Vi säger inte att Kraftwell passar till allt. Bara att den förmodligen klarar mycket mer än du tror.

Wellordlista

  • Flute - Vågprofil (höjd) på vågskiktet.                   

  • Fluting - Vågskiktet
  • Line - Planskiktet
  • Enkelwell - Ett vågskikt, två planskikt.
  • Dubbelwell - Två vågskikt, tre planskikt.
  • Rillning/bigning - Vikanvisning på lådan.
  • FEFCO - Wellpappens europeiska samarbetsorgan.